Mässans öppna föreläsningar 12/9

12.45: Jill Mattsson, Enhetschef inom Funktionsstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Karlstads kommun
- Vägen till ett framgångsrikt arbetssätt? Att arbeta med personer inom LSS som åldras

15.30  Niclas Wennerlund Grundare av föreningen Bara vanlig           
 - Hälsa & funktionsvariationer    

16.30 Anders ”Järnmannen” Olsson, Paralympiker & Parasportare 
- Det finns ingen gräns

Mässans öppna föreläsningar 12/9

13.30 Jonatan Grumsten
- Viljan att leva